Kalprotektin (CALPROTECTIN)

Kalprotektin

Çocuklarda ve yetişkinlerde kalprotektin ölçümü, iltihabi bağırsak hastalıkları (Enflamatuar bağırsak hastalıkları) için biyokimyasal bir testtir. İltihabi bağırsak hastalıkları, tanısında ve tedavi izleminde ideal yöntemlerin girişimsel olmayan, tekrarlanabilir ve ucuz olması ile iltihabi bağırsak hastalığını göstermede özgül ve duyarlı olması beklenir. Kalprotektin tam da bu tanıma uygundur. Dışkıda kalprotektin miktarı hastalığın aktivasyonu ve histolojik durumu ile uyumludur. Dolayısıyla tedavinin takibinde iyi bir testtir.
İltihabi bağırsak hastalıkları, karın ağrısı ve ishalle seyreder. Ayrıca makattan kanama, kilo kaybı, halsizlik veya kansızlık varsa akla gelmelidir. Kesin tanı için endoskopi, kolonoskopi yapılmasından önce bu test ile araştırılması uygun olabilir. İngiltere’de uygulanan yöntem budur. İnvaziv kolonoskopi ihtiyacını ortadan kaldırabilmektedir. Dışkıda kalprotektin düzeyinin yüksek çıkması, bağırsaklarda bir iltihabın enflamasyonun olduğunu gösterir. Düzeyi ile hastalığın şiddeti orantılıdır. Test için az miktarda dışkı ( 2 gram) yeterlidir. Çalışma için laboratuvarımıza ulaşabilirsiniz , size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Bülten İndirin : >> Kalprotektin

Faydalı Bilgiler

Çocuklarda “Kan Alma” (İğne) Korkusu

Çocuklarda Kan Alma (İğne) Korkusu

 

Çocuğum kan aldırmaktan korkuyor, ne yapmalıyım?
• İğneden yalnız çocuklar değil yetişkinlerde korkmaktadır.
• Bu korkunun temelinde günümüzde ebeveynleri bu konuda her ne kadar bilinçli olsa da “uslu durmazsan eğer doktor/hemşire sana iğne yapar” gibi söylemler yatmaktadır.
• Bu söylemler iğne korkusunun haricinde sağlık profesyonellerine karşı korku ve güvensizlik gibi olumsuz duyguların oluşmasına da sebebiyet vermektedir.
• Bu gibi olumsuz duygulara sahip olmayan çocuklar da kan alım işleminde tedirgin hissedebilirler.
• Bu his son derece doğal, ebeveynler olarak anlayışla karşılamamız ve bunu çocuğa hissettirmemiz gerekmektedir.
• Ebeveynler tedirginlik hissi ile mücadele etmek adına kan alma işlemini çocuğa eğlenceli hikayeler ile süsleyerek anlatmalıdır.
• Ebeveynlerin sağlık personeline karşı tavır ve tutumları, ağlayan bir çocuğu sözde sakinleştirmek adına kullanılan “kim ağlatıyor benim kızımı/oğlumu, ben şimdi kızarım ona” gibi söylemler; çocuğun kan alma işlemine ve işlemi uygulayan sağlık profesyonellerine karşı besleyeceği duygular konusunda önem arz etmektedir.
• Çocuklar üzerinde “prensesler/erkekler ağlamaz” gibi söylemler ile baskı kurulmamalı, “ağlarsan o çok istediğin … sana almam” veya “ ağlarsan eğer sana çok kızarım” gibi söylemler ile çocuklar tehdit edilmemeli ya da çocuk “bak ağabey/abla/kardeş hiç ağlıyor mu” gibi söylemler ile başkaları ile mukayese edilmemelidir. Çünkü tüm bu yanlış yaklaşımlar çocuğun olumsuz duygularının artmasına neden olmaktadır.
• Günümüzde kan alımı uygulaması; iğne olarak bilinen enjektörle değil, kan alma seti- kelebek set- veya vacutainer ile yapılmaktadır.

Baby Lab

BRCA PLUS+16 GEN

BRCA PLUS+16 GEN

 

Meme Kanseri
Dünya genelinde her yıl 1,600,000 in üzerinde yeni olgu teşhis edilmektedir. Yaklaşık olarak 8 kadından 1 ‘ine yaşam süresi boyunca meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Meme kanseri olgularının %5-1 0’u kalıtsaldır.

Over Kanseri
Dünya genelinde her yıl 230,000’in üzerinde yeni olgu teşhis edilmektedir. Bunların yaklaşık %20’si kalıtsaldır.
Kalıtsal meme ve over kanseri olguları sıklıkla BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlarla ilişkilendirilir, bunların her ikisi de DNA bütünlüğünü korumakla ilgili tümör baskılayıcı genlerdir.
Kalıtsal meme ve over kanseri olgularının yaklaşık %25’inin BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlardan kaynaklandığı tahmin edildiğinden, sağlık hizmeti sunucusuna daha kapsamlı bilgi sağlamak için incelenmesi gereken, bu kanser türleriyle ilgili başka genler de vardır.
Kalıtsal meme ve over kanseri olgularının sadece yaklaşık %25’i BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır.
BRCA 1 veya BRCA2 genlerinde değişim olan kadınların yaklaşık %50’sinin ailesinde meme kanseri veya over kanseri geçmişi yoktur ve bu kanser türlerine yakalanma riskini arttıran mutasyonların taşıyıcısı olduklarının farkında değillerdir.

İleri Teknoloji
• Meme kanseri, over kanseri ve endometriyal kanserle ilgili BRCA1 ve BRCA2 genleri ve 16 gen içermektedir.
• Genlerin çift-sonlu okunmasıyla, herhangi patojenik mutasyonun veya Belirsiz Anlamlılık Değişiminin (BAD) tespitine imkan veren NGS sıralama (Yeni Nesil Sıralama).
• MLPA (Multipleks Ligasyona Dayalı Sonda Amplifikasyonu) ile BRCA1, BRCA2 ve EPCAM genlerindeki büyük çaplı kayıpların ve eşleşmelerin analizi.
• Sanger sıralama ile patojenik ve muhtemelen patojenik mutasyonların onaylanması.

Analitik Performans
• Analitik Duyarlılık 99%
• Analitik Özgüllük >96%
• Kan veya tükürük örneği ile sonuçlar 10 iş gününde çıkar.
Önemli Hususlar: Meme kanseri, over kanseri ve endometriyal kanserle ilgili gen panosunda mutasyonların varlığı aynı zamanda diğer kanser türleri veya kalıtsal kanser sendromları için daha yüksek bir risk düzeyine işaret edebilir (örneğin Lynch, Cowden ve Li-Fraumeni sendromları). Bu bilgiye, mümkün olması halinde, raporda yer verilecektir.

Endikasyonlar
Bu test; Ailesinde meme kanseri ve/veya over kanseri geçmişi olan kadınlarda endikedir.
• Ailevi kanser sendromundan etkilenmiş bir yakını olan kadınlarda endikedir.
• Potansiyel kalıtsal yapılarını belirlemek amacıyla, bu tür tümör sahibi olan hastalarda endikedir.
• Kalıtsal meme ve over kanserinin genetik riskini belirlemek ve çeşitli önleyici seçenekleri değerlendirmek için, daha önce ailesinde bu kanser türleri geçmişi olmayan 30 yaş ve üzeri kadınlar endikedir.
Bir mutasyon taşıyıcısının ilk derece yakınları, daha yüksek taşıyıcı olma riski ve hastalığı geliştirme riski barındırır. Uluslararası uzmanlar 30 yaş ve üzerindeki kadınlar için rutin tıbbi bakım sırasında BRCA1 ve BRCA2 genetik taramasını önermektedir.

Faydalı Bilgiler

Kanser Riskinden Korunmak için…

Kanser Riskinden Korunmak için


Kanser Riskinden Korunmak için ;

SİGARA İÇMEMEK: Sigara tüm dünyada kanserin en önemli önlenebilir nedenidir. Sigarayı kesin ve kanser riskinizi azaltın.

PASİF İÇİCİLİKTEN KAÇINMAK: Kişi sigarayı kendisi içmese bile dumanını soluyarak birçok zararlı maddeyi vücuduna alıyor. Ortamdaki sigara dumanına maruz kalmamaya dikkat edin.

KİLONUZU KORUYUN: Obezite ile erkeklerde; kolon, rektum, pankreas, mide, böbrek, safra kesesi, prostat kanser riski; kadınlarda ise mide, kolon, böbrek, safra kesesi, meme, endometrium (rahim), over ve serviks kanserleri riski artmaktadır. Kilonuzu korumaya özen gösterin.

FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMAK: Yaşam tarzınızın bir parçası olarak makul düzeyde fiziksel aktivite yapmak kanser riskini düşürür.
Oturarak harcadığınız zamanı sınırlayın. Fiziksel aktivite yapmaya özen gösterin.

SAĞLIKLI BESLENMEK: Meyve, sebze, tahıl ve baklagiller tüketmeye özen gösterin. Gıdaları şeker, tuz ve yağ bakımından sınırlayın. İşlenmiş etten kaçının.

ALKOL TÜKETMEMEK: Alkol içmek en az yedi çeşit kansere neden olabilir. Alkolden kaçınmak bu riski azaltacaktır.

GÜNEŞ IŞINLARINA DİKKAT EDİN: Yaz aylarında maruz kalınan güneş ışınları cilt kanserine yol açabiliyor. Güneş ışınlarından uzak kalmaya özen gösterin.

ÇEVRESEL ETKİLERDEN KORUNUN: İşyerinizde kendinizi koruyun ve sağlık ve güvenlik yönergelerine uyun.

RADYASYONDAN KAÇINMAK: Radyasyona maruz kalmamaya özen gösterin.

KADINLAR İÇİN TAVSİYE: Yapılan araştırmalara göre çocuk emziren kadınlarda meme kanserine yakalanma riski diğer kadınlara göre daha az. Emzirme sürecindeki östrojen seviyesi düşük olur. Bu da kanser açısından koruyucu bir etki gösterir.

BULAŞICI HASTALIKLAR: Bazı bulaşıcı hastalıkların kanser oluşumuna etkisi söz konusudur. Aşılanmaya özen gösterin.

TARAMA TESTLERİNİ YAPTIRIN: Tarama testleri, semptomları olmayanlarda kansere veya kansere neden olabilecek durumları kontrol ediyor. Kanser tarama programlarına katılın.

Tarama testleri; kanseri veya hastalığı önlemez ancak mümkün olabilecek en erken teşhisi sağlar.

Bülten İndirin : >> Kanserden Korunma Yolları

Faydalı Bilgiler

Uzay yolculuğu, astronotlarda uçuk, suçiçeği ve zona virüslerini aktifleştiriyor

Uzay yolculuğu, astronotlarda uçuk, suçiçeği ve zona virüslerini aktifleştiriyor

 

NASA yaptığı yeni bir araştırmada 89 astronottan 47’sinin tükürük veya idrar örneklerinde herpes virüsünün çeşitlerinin yeniden aktifleştiğini ortaya çıkardı.

NASA’nın yeni bir çalışmasına göre, uzay yolculuğu astronotlarda uçuk, suçiçeği ve zona gibi virüsleri yeniden canlandırıyor.

The Independent’tan Chelsea Ritschel’ın haberine göre, Frontiers in Microbiology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, astronotlardan alınan kan, idrar ve tükürük örneklerini inceleyen NASA araştırmacıları, astronotların yarısından fazlasında virüslerin yeniden aktifleştiğini tespit etti.

Uzay yolculuğunun virüsler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan çalışmadan elde edilen bulgular, uzay uçuşları sürecinde bu virüslerin bulaşması veya yeniden aktifleşmesinde artış olduğunu gösterdi.

NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’nden araştırmanın önde gelen yazarı Satish K. Mehta konuyla ilgili açıklamasında, “Bugüne kadar kısa süreli uzay yolculuğu yapan 89 astronottan 47’sinin yani yüzde 53’ünün ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda daha uzun süreli görevlerde bulunan 23 kişiden 14’ünün yani yüzde 61’inin tükürük veya idrar örneklerinde uçuk virüsü bulundu. Virüsün bulaşma sıklığının yanı sıra bulaşma miktarı da uçuş öncesinde, sonrasında ve sağlık kontrollerinden elde edilen numunelere göre çok daha yüksek” dedi.

Oral, genital, zona ve su çiçeği dahil olmak üzere 8 herpes virüsünden 4’ünün saptandığı çalışmada virüslerin “uyandığı” tespit edilmekle birlikte astronotların çoğunun buna dair belirtiler göstermediği de kaydedildi.

Mehta, “Sadece 6 astronot, virüse reaksiyon göstererek semptom geliştirdi ve bu vakalar küçük çaplıydı” dedi.

Bulaşıcı virüslerin başkalarını etkileme ihtimalinin artmasının yanında, herpes virüsünün yeniden etkinleşmesi gelecekte Mars’a yapılacak uzun vadeli uçuşlara dair endişeleri akla getiriyor.

Mehta, “Viral bulaşmanın büyüklüğü, sıklığı ve süresi, bunların tümü uzay uçuşunun ne kadar uzun sürdüğüne bağlı olarak artış gösterir. Alınacak en iyi önlem astronotlara aşı yapılmasıdır ancak şu anda sadece suçiçeği hastalığı için aşı yapılabiliyor” diyor.

Uzay yolculuğu esnasında küçük bir alana hapsolan, uzun süre aile ve dostlarından ayrı kalan astronotlar uzaya gidiş ve tekrar dönüş sırasında stres yaşıyor, ayrıca sıfır yerçekimi ve kozmik radyasyona da maruz kalıyor.

Stresin uyku halinde bulunan virüsleri yeniden aktifleştirdiğini de tespit eden araştırmacılara göre, stres bu virüsleri sadece uzayda değil dünyada da aktif hale getiriyor.

Araştırmacılar şu anda virüsün yeniden aktifleşmesini engelleme yöntemleri üzerine çalışıyor.

Yeni çalışmalardan elde edilecek bulgular sadece uzaydakilerin değil dünyadakilerin de işine yarayacak.

Alıntı bilgidir. İlgili linkten yazıyı okuyabilirsiniz.

Faydalı Bilgiler

 

Kronik Böbrek Hastalığı

Kronik Böbrek Hastalığı

 

Doctor shows healthy kidneys on a blue background.

1. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI, ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR.
2. ERKEN DÖNEMDE BULGU VERMEZ. SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKTIĞINDA BÖBREK FONKSİYONLARI % 90 ORANINDA KAYBEDİLMİŞ OLABİLİR.
3. ERKEN SAPTANDIĞINDA İLERLEMESİ ÖNLENEBİLİR. FARK EDİLMEZSE BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE SONUÇLANABİLİR.
4. BASİT LABORATUVAR TESTLERİ İLE ERKEN DÖNEMDE YAKALAMAK MÜMKÜNDÜR.
5. FARKINDALIKLA BÖBREKLERİMİZİ KORUYABİLİRİZ.

Faydalı Bilgiler

Allerjilerinizi Önemseyin

Allerjilerinizi Önemseyin


Allerjik hastalıklar, gelişen toplumlarda önemli bir sağlık sorunudur.
Toplumda 4-5 kişiden birinde görülmektedir.
Tekrarlayan hastalıkların altında allerjik neden olabilir.
En önemlileri:
*Allerjik nezle,
*Astım,
*Atopik dermatit,
*Ürtiker,
*Besin allerjisidir.
Allerji testlerini yaptırarak, yaşam konforunuzu arttırabilirsiniz.

Faydalı Bilgiler

Toxoplazma Parazit Kaynaklı Bir Hastalıktır

Toxoplazma Parazit Kaynaklı Bir Hastalıktır


*Dünya çapında yaygındır, Türkiye’de görülme sıklığı %33-50 dir.
*Gebelikte geçirilen enfeksiyon bebeği etkiler: kasılma nöbetleri, göz tutulumu, ölü doğum vs görülebilir.
*Laboratuvar testleri ile (antikorlar, avidite, pcr vs) gebelik öncesinde ve gebelikte toxoplazma geçirilip geçirilmediği saptanabilir.
*Bebeğinizin sağlığı için, testleriniz yol gösterici olacaktır.

Faydalı Bilgiler

 

Hormon Deyip Geçmeyin

Hormon Deyip Geçmeyin


Hormonal dengesizlikler;
*Depresyon,
*Kronik hastalıklar,
*Kas ve eklem ağrıları,
*Patolojik yorgunluk,
*Libido kaybına yol açabilir.

Hormon tahlili yaptırarak sağlığınızı doğru yönlendirin.

Faydalı Bilgiler