ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
Anti-SARS-CoV-2 antikor..

Anti-SARS-CoV-2 antikor..

Anti-SARS-CoV-2 antikorlarının transplasental geçişi

 

 

CID’de yayınlanan bu makalede antenatal SARS-CoV-2 aşılamasının maternal ve neonatal koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

Makalenin tam metni için tıklayınız.