Çanta Hazırlama Kuralları

Çanta Hazırlama Kuralları

Test istem formunun doldurulması ve numunelerin hazırlanması

Anlaşmalı kurum ve kuruluşlardan gelen numunelerden istenen testlerin yapılabilmesi için laboratuvarımız ‘’Test İstem Formu’’ hazırlamıştır. Bu formun okunaklı ve eksiksiz doldurulması; istemde bulunan merkez sorumlusunun dikkat etmesi gereken bir husustur.
Bu forma yazılması gerekenler;
1- Hastanın kimlik bilgileri (ad,soyad,TC kimlik numarası..)
2- Doğum tarihi veya yaşı,cinsiyeti
3- Numunenin alınma tarihi ve saati
4- Numunenin laboratuvarımıza (Biolab’a) gönderim tarihi ve saati
5- İstenen testler,gönderilen materyal,gönderilen materyal adedi
6- Hasta ile ilgili varsa klinik bilgiler
7- Formu gönderen kurum adı,gönderen personel adı soyadı,kurum kaşesi
8- Numune üzerine yapıştırılan barkodun ikinci kopyası

Numune çantasının hazırlama kuralları

Laboratuvarımıza ait transport çantalarımız numunelerin bize en uygun ve güvenli şekilde yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Çantanın dış yapısı ısı izolasyonuna sahiptir,iç yapısındaki sünger/köpük iç sıcaklığı koruyabilecek yapıdadır. Çanta içine konacak buz kalıbı numunelerin transfer sırasında uygun ısıda kalmasını sağlamak için gereklidir. Çanta içine konulacak olan buz kalıbının mutlaka donmuş olması gereklidir.!!!
Yerleştirme işlemi bittikten sonra çantanın mutlaka sıkıca kapatılması gereklidir. Aksi takdirde numunelerin transfer sırasında düşmesi,kırılması,dökülmesi,kaybolması… mümkündür. Tam kapatılmadan gönderilen ve bu sebeple kaybolan numunelerden laboratuvarımız sorumlu değildir.
Gönderilecek numunelerin laboratuvarımız tarafından gönderilen uygun numune kaplarına alınması ve gönderilmesi gerekmektedir. Bu uygulama yapılmadığı takdirde transfer sırasında olabilecek kırılma,dökülme.. vb. gibi aksaklıklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.

Çanta düzeni
• Test istem formunu eksiksiz doldurun,tüp üzerine ve forma ikincil barkodu yapıştırın.
• Çantaya donmuş Buz aküsünü yerleştirin.
• Numuneleri düşmeyecek şekilde çantaya yerleştirin.
• Test istem formu ve eklenecek formları(örn. Prenatal formları..) kilitli poşete koyup çantaya yerleştirin.
• Çantayı sıkıca kapatın.

Sarf malzeme istemi icin internet sitemizde yada istenirse tarafınıza gönderilecek olan ‘’sarf malzeme istek formu’’ bulunmaktadır. Azalan malzemeleriniz için sarf malzeme istek formunu numunelerinizle beraber çanta içinde yada fax-mail yoluyla gönderilebilirsiniz.Cuma gününe kadar yapılacak istemler pazartesi günü elinizde olacak şekilde gönderilir.Telefonla yapılacak istemler kabul edilmeyecektir.

Numune Kaplarının Uygun Şekilde Etiketlenmesi:
Hastaya ait etiketler numune kaplarına aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yapıştırılır.

Barkod etiketlerinin tüpler üzerine yapıştırılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar:
Laboratuvarımızda,primer numuneden çalışan analizörlerin numuneyi tanımlamasında ve sekonder tüpler için etiket üretilmesi sırasında, barkod etiketinin barkod okuyucusu tarafından okunmasında bir sorun yaşanmaması için etiketlerin tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılması gerekmektedir.
• Etiket tüpün eksenine paralel olarak yapıştırılmalıdır.
• Etiket tüpün dibinden 1.5 – 2.0 cm kadar yukarıya yapıştırılmalıdır.
• Etiketin yapıştırma işlemi sırasında kırışmamasına özen gösterilmelidir

Diğer numune kaplarının (idrar, gaita, balgam, kültür,genetik, mayi, v.b) uygun şekilde etiketlenmesi de barkod ve/ veya diğer kuruma özgü etiketlerle yapılır. Her durumda, numunenin üzerinde hasta adı-soyadı bilgisinin açık birşekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır.

Doğru yapıştırma Yanlış yapıştırma

Taşınacak numuneler:
Enfeksiyöz tanı numunesi tanımı enfeksiyöz hastalıkların tanısı amacıyla insan veya hayvanlardan alınmış; kan, serum, kemik iliği, beyin omurilik sıvısı, vücut ve sekresyon sıvıları, biyopsi numuneleri, idrar,dışkı, tükürük ve balgam gibi her türlü maddeleri içerir.
Enfeksiyöz tanı numuneleri 2 kategoride sınıflandırılır.
Kategori A: Maruz kalındığında sağlıklı insan veya hayvanlarda kalıcı sakatlık, hayatı tehdit edici veya öldürücü hastalık yapabilen enfeksiyöz maddeleri,
Kategori B: Kategori A kriterlerini taşımayan enfeksiyöz maddelerini içerir.Klinik numune ise organ fonksiyon testleri, biyokimyasal testler, hormon testleri ve kanser marker araştırma testleri gibi sadece enfeksiyöz olmayan hastalıklarla ilgili analizlere yönelik hasta kan ve idrar numunelerini kapsamaktadır.
Laboratuvarımız tarafından laboratuvarlar arasında kategori A numune taşımı yapılmaz.
Kategori B ve klinik numuneler için ise aşağıdaki kurallara uygun olarak numuneler paketlenmekte ve gönderilmektedir. Kategori B’ de yer alan numunelerin paketlenmesinde ve gönderilmesinde Sağlık Bakanlığı(Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı) tarafından
yayınlanan ENFEKSİYÖZ MADDE İLE ENFEKSİYÖZ TANI VEKLİNİK NUMUNEYİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ EK-2’ de belirtilen IATA paketleme talimatı ile PT650 kodu kullanılır.

1. Numune travma ve basınç etkilerine dayanıklı, sızdırmaz bir kap içine konur. Sızdırmazlık için tüp veya diğer tür numune kapların ağzının vida kapaklı olması tercih edilir.Tüp veya
kapların ağzı asla pamuk tıkaç veya flasterle kapatılmaz.
2. Numune travma ve basınç etkilerine dayanıklı, sızdırmaz bir kabın içine (vida kapaklı tüp v.b.) konduktan çanta içindeki köpük kutu içine yerleştirilir. Taşıma esnasında herhangi bir etki ile numune primer kabından sızacak olsa bile kutu tarafından numunenin dışarıya sızmasının önlenmesi amaçlanır.
3. Gönderilen numunelerin tüm taşıma süresince soğukta korunması gerekiyorsa (soğuk zincir) soğutucu material kabın arasındaki akü için ayrılmış alana yerleştirilir. Soğutucu materyal olarak buz aküsü kullanıldığında dış kabın kesinlikle su geçirmez olması gerekir.
4. Soğutucu materyal olarak kuru buz (katı CO2) kullanılıyorsa; kuru buzun taşıma esnasında çalkalanmaması için numune ile birlikte köpük kutunun içinin boşluk kalmayacak şekilde absorban(örn. Köpük kırıkları) ile doldurulması gerekir ve kapak mutlaka hava almayacak şekilde bantlanmalı ve kapatılmalıdır.

Etiketleme:
Her klinik numune kabının üzerine hasta bilgilerinin (adı soyadı), numunenin cinsi ve alındığı tarih,numunenin alınma saati yazılır.
Dış kutunun üzerine gönderici ve alıcının açık adresleri yazılır. Hem göndericinin hem de alıcının telefon numaraları da burada yazılı olmalıdır.
Dış kutuya ayrıca içeriğin niteliğini gösteren özel işaretleme etiketlerinin yapıştırılması gerekir. Enfeksiyöz materyal etiketi(Şekil 1), Biyolojik Madde, Klinik Numune Etiketi (Şekil 2). Ayrıcaeğer paket kuru buz içeriyorsa “tehlikeli madde” etiketinin(Şekil 3) yapıştırılması zorunludur.

Dış Laboratuvar

TC Kimlik Numaraları Hakkında

TC Kimlik Numaraları Hakkında

Bilgi işlem sistemimiz TC kimlik numaraları ile NVİ sisteminden kimlik bilgilerini çektiği için doğru ve hızlı hizmet temini açısından DIŞLAB merkezlerimizin numune tetkik taleplerinde kişilerin TC kimlik numaralarını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
Yine entegrasyonla kayıt yapan merkezlerimizde TC kimlik numarası ile kayıt girmelidir.

Kurumsal İletişim Bilgileri

Kurumsal İletişim Bilgileri

ADI SOYADI SORUMLU OLDUĞU BİRİM MAİL ADRESİ
SİBEL ZENGİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ sibel@biolabltd.com.tr
BERNA TORUNOĞLU SORUMLU TEKNİSYEN bernatorunoglu@biolabltd.com.tr
TAYFUN MUSTAFA ERCİ SORUMLU TEKNİSYEN tayfunerci@biolabltd.com.tr
CANAN ÇAKMAK MOBİLAB KOORDİNATÖRÜ canancakmak@biolabltd.com.tr
GÜLSÜM DİKGÖZLER DIŞLAB KAYIT SORUMLUSU dislabkayit01@biolabltd.com.tr
ŞERİFE KARABAĞ ÖZEL SİGORTA YETKİLİSİ faturalama@biolabltd.com.tr
İLKNUR YILDIRIM FİNANS SORUMLUSU ilknuryildirim@biolabltd.com.tr
UFUK SEVDİREN MUHASEBE SORUMLUSU ufuksevdiren@biolabltd.com.tr
NAZLI DENİZCİ KAÇIR DIŞLAB FİYATLAMA YETKİLİSİ nazlidenizci@biolabltd.com.tr
BAHAR YILDIZTEKİN SATIN ALMA SORUMLUSU bahar@biolabltd.com.tr
YASEMİN TOPBAŞ İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU yasemin@biolabltd.com.tr
BAKİ KUZUCU BİLGİ İŞLEM bilgiislem@biolabltd.com.tr
DAHİLİ NUMARALAR : 464 91 91-90 (pbx)  
DIŞ LABORATUVAR VE KURYE TALEBİ : 134 – 129
KARŞIYAKA 181
MOBİLAB 221
MUHASEBE 136
FİNANS 137
SATIN ALMA 131
HASTA KABUL 112
ÖZEL SİGORTA YETKİLİSİ 114
PATOLOJİ 153