ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
Ciddi COVID-19 daha..

Ciddi COVID-19 daha..

Ciddi COVID-19 daha uzun süreli nötralizan antikor yanıtı ile ilişkili: Lancet microbe makalesi

Singapur’dan yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre COVID-19 geçirip iyileşen hastalarda nötralizan antikor yanıtları ciddi farklılık arz ediyor. Ancak ciddi hastalık ile persistan nötralizan antikor yanıtı arasında ciddi bir ilişki olduğu tespit edilmiş. Buna karşın, hastalık ciddiyeti ile T hücre yanıtı arasında benzer ilişkiye rastlanmamış.

Makalenin tam metni için tıklayınız.