ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
COVID-19 hastalarında..

COVID-19 hastalarında..

COVID-19 hastalarında aspirin kullanımı: RECOVERY sonuçları

Yatarak tedavi edilen hastalar için standart tedaviye aspirin (150 mg/gün) eklenmesinin; 28 günlük mortalite, invaziv mekanik ventilasyon ve ölüme ilerleme sonlanım noktaları açısından fayda sağlamadığı gösterilmiş. Aspirin alan hastalarda 28 günlük takipte taburcu olan hasta oranının bir miktar yüksek olduğu da belirtilmiş.

Makalenin tam metni için tıklayınız.