ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
COVID-19 için konvelesan..

COVID-19 için konvelesan..

COVID-19 için konvelesan plasma tedavisi etkisiz

JAMA’da yayınlanan bu metaanalizde şimdiye kadar hakemli bir dergide yayınlanmış (n=4) ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş veya medya haberi olarak paylaşılmış (n=6) randomize kontrollü çalışmalar değerlendirmeye alınmış.

Konvelesan plasma tedavisi etkisiz…

15 Ocak 2021 tarihinde RECOVERY grubu konvelesan plazma koluna hasta alımını durdurduğunu duyurmuştu. Birkaç gün önce de NIAID destekli randomize kontrollü çalışmada konvelesan plazma grubuna hasta alımı kapatıldı. Bu sonuçlar Mayo Clinic’ten yayınlanan gözlemsel çalışmaların aksine konvelesan plazma tedavisinin etkisiz olduğuna işaret ediyor.

Makalenin tam metni için tıklayınız.