ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
COVID-19 TEST

COVID-19 TEST

[vc_row][vc_column][wpc_custom_heading heading=”COVID-19 TEST” colored_line=”yes”][vc_column_text]LABORATUVARLARIMIZDA SARS COV-2 IGG VE IGM ANTİKORU TESTİ (COVİD ANTİKORU TESTLERİ) UYGULANMAKTADIR.

“Covid 19 için PCR” (sürüntü) işlemi sadece Alsancak Şubemizde yapılmaktadır. Bayraklı ve Mavişehir Şubelerimizde Covid 19 PCR için numune kabul edilmemektedir.
Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı tarafından “Yetkilendirilmiş Covid-19 Tanı Laboratuvarı”dır.

Bu kapsamda;
-Yurt dışına seyahat edecekler (gelen ve giden)
-Profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında
-Yine mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Sars Cov2-PCR testi laboratuvarımızca yapılmaktadır.

Konuyla ilgili numune alma işlemleri Alsancak merkez adresimizde veya bir gün önceden randevu almak kaydıyla talep edilen adreste VIP hizmet olarak alınabilmektedir.

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz: 0232 464 91 91

Sars Cov2 yeni coronavirüs nasıl ortaya çıktı?

Sars Cov2 ilk defa 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme gelmiştir. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak’ta, hastalığa neden olan virusun SARS (2002) ve MERS (2012) gibi Koronavirus ailesinden olduğu anlaşılmış ve virusa Yeni Koronavirus 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. 2019-nCoV genomunun SARS Koronavirusuyla %70 benzerlik gösterdiği bildirilmiştir. Yeni Koronavirus resmi olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılmış, yol açtığı hastalığın adı COVID-19 olarak belirlenmiştir.

Koronaviruslar insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa) tespit edilebilen geniş bir virus ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan Koronaviruslar zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insan olguları görülmeye başlar. Ancak bu virusların insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan insana bulaşma yeteneği kazanmalarından sonra söz konusu olur. SARS-CoV-2, Wuhan şehrinde canlı hayvan marketini ziyaret edenlerde ortaya çıkmış, insandan insana bulaşma yeteneği de kazanmış olan bir virustur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalık, 2-14 gün (sıklıkla 5-7 gün) süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş (39 derece), öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısının da olduğu görülmüştür. Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir göstermektedir. Ağır hastalanan ve ölen kişilerin büyük kısmı ileri yaştaki (>65y), altta yatan hastalıkları (akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklık baskılayan hastalıklar) olan kişilerden oluşmaktadır. Genç sağlıklı erişkinlerde hastalık nispeten hafif seyretmektedir.

Hastalık nasıl bulaşır?

Yeni Koronavirusun, diğer Koronaviruslar gibi solunum salgıları ile bulaştığı düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virus içeren solunum salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için yakın temas (1 metreden yakın) gereklidir. Bugüne kadar 16 sağlık çalışanının hastalarla temas sonucunda hastalandığı, hayvan marketini hiç ziyaret etmeyen kişilerde de hastalık geliştiği gösterilmiştir. Bu bulgular 2019-nCoV’nin insandan insana bulaşabildiğinin göstergesidir. Ancak halen bulaştırıcılığın ne ölçüde olduğu bilinmemektedir. Salgının nasıl seyredeceğini belirleyen en önemli faktör virusun insandan insana ne kadar kolay bulaşabildiği ve gerekli önlemlerin ne kadar başarıyla alınacağıdır.

Bugünkü bilgiler ışığında 2019-nCoV’nin gıdalarla (et, süt, yumurta vb) bulaşmadığı söylenebilir.

Hastalıktan nasıl korunulabilir?

Hastalıktan korunmak için bir aşı söz konusu değildir. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem virusla (hasta kişilerle) temas etmekten kaçınmaktır. Bugün için ülkemizde hastalığın yayılması söz konusu olmadığından toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak solunum yolu enfeksiyonu yapan çok sayıda virusun (grip, nezle virusları vb.) insanlar arasında dolaşmakta olduğu kış aylarında sadece 2019-nCoV’tan değil, diğer tüm solunum viruslarından korunmak için el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir.

Kimler Daha Fazla Risk Altında?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir.
Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

60 yaş üstü olanlar
Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
o Kalp hastalığı

o Hipertansiyon

o Diyabet

o Kronik Solunum yolu hastalığı

o Kanser gibi

Sağlık Çalışanları
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
TANI TESTLERİ

ANTİKOR TESTLERİ:

Serolojik testtir.

Kişide oluşan bağışıklık yanıtı olan antikorları tespit eder.

Bağışıklık olmuş mu olmamış mı, sorusuna yanıt verir.

Tarama testidir. Bağışıklığın kalıcı olup olmayacağını belirlemez.

IgM testi virüs temasından 7 gün sonrasından itibaren yapılır.

Kan örneği ile çalışılır.

PCR TESTLERİ:

Virüs RNA’sını tespit eder.

Virüs var mı, yok mu, sorusuna yanıt verir.

Virüs ile temasın olduğu ilk günden itibaren, virüsün vücütta bulunduğu sürece test yapılabilir.

Test örneği boğaz ve/veya burun sürüntüsü olararak alınır.

Testin güvenilirliği teorik olarak %100 olsa da, örnek alımı ve testin uygulaması sırasında oluşabilen teknik nedenlerden dolayı hatalı sonuçlar verilebilmektedir.

Özel cihaz sistemleri ve uzman kişiler tarafından çalışılır.

2-8 saatte sonuç verir.

Halen sadece kamu kurumları yetkilidir.Özel laboratuvarlara ve hastane laboratuvarlarına yetki verilmemiştir.

ANTİKOR TESTLERİ:

Faydası:

Hastalığın atlatılmış olduğunu gösterir.
Sosyal ve iş hayatında rahatlama sağlayabilir.
Riski:

Bağışıklığın ne kadar süre kalıcı olduğu henüz bilinmiyor. Rahatlama, önlemleri bırakma riski arttırabilir.
En başarılı testte dahi yanlış pozitiflik riski var.
Dünya Sağlık Örgütü bağışıklık pasaportu benzeri uygulamaları hala riskli görüyor.
Eğer sonucunuz NEGATİF ise Dikkat! Henüz Koronavirüse karşı herhangi bir bağışıklık gelişmemiş. Önlemlere devam edilmeli. Maske- Mesafe- Temizlik

HANGİ ANTİKORLAR OLUŞUR:

Virüse karşı ilk yanıt antikoru IgM’dir.

Erken faz antikor yanıtı olarak değerlendirilir.

Korona virüs enfeksiyonunda semptomlarım yani şikayetlerin başlangıcından ortalama 5-7 gün sonra oluşur.

IgG Analizi Koronavirüse karşı bağışıklık yanıtı oluştuğunu gösterir.

Genellikle enfeksiyondan 10 gün sonra kanda IgG tespit edilir.

Bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı öngörülemez.

Ama bağışıklık yanıtının oluşması önemlidir.

CAN ALICI ÖN PLAN

Covit antikor testleri;

-IgG (geçirilmiş enfeksiyon)

-IgM (yeni geçirilmekte olan erken dönem enfeksiyon)

-IgA (yeni geçirilmekte olan oldukça erken dönemdeki enfeksiyon)

-Total antikor (M+G) olarak ayrılmaktadır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row_full_center_content” bg_color=”#f9f9f9″ margin_bottom=”30″ padding_top=”30″][vc_column][wpc_custom_heading heading=”Hizmetlerimiz” colored_line=”yes” size=”medium” el_class=”biobaslik”][vc_separator css=”.vc_custom_1537459571439{margin-top: -19px !important;}”][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”100″ style=”pagination” items_per_page=”3″ gap=”10″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_01_left” paging_design=”none” loop=”yes” autoplay=”5″ item=”462″ grid_id=”vc_gid:1618229403035-f3df69f3b04e0b9ce8fe1fc2c93f3d20-1″ taxonomies=”23″][/vc_column][/vc_row]