ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ

Diamin Oksidaz

Histamin İntorelansı

Histamin İntorelansı, histaminin vücuttaki normal fonksiyonlarını gerçekleştirdiği seviyenin üzerine çıkmasıyla meydana gelir. Fazla histamin, alerjiye benzeyen semptomlara neden olur.
Histamine intoleransı olan hastalarla gıda uyarlılığı veya alerjisi olan hastalar benzer semptomlar gösterir.

Histamin intoleransının başlıca semptomları:
• Başağrıları/Migren
• Uykuya dalma güçlüğü
• Hipertansiyon
• Başdönmesi
• Kalp atımında düzensizlik veya çarpıntı
• Sıcak basması, yüz kızarması
• Endişe hali
• Bulantı, kusma
• Karın krampları
• Burun tıkanıklığı, nezle, solunum güçlüğü
• Adet düzensizliği
• Kurdeşen
• Yorgunluk
• Dokularda şişme, ödem

Diamin Oksidaz (DAO)

Histamin intoleransının ana nedeni, DAO’ın genetik veya sonradan edinilmiş sebeplerle fonksiyonunu yerine getirememesi nedeniyle, histaminin enzimatik yıkımının azalmasıdır. Bir diğer sebep ise DAO’nun diğer biyojenik aminler, alkol veya ilaçlarla kompetitif inhibisyonudur.
• Balık gibi histaminden zengin gıdalar, alkol (özellikle kırmızı şarap), histamin salınımına neden olan veya DAO’yu bloklayan ilaçlarla alevlenen histamin intoleransı belirtilerine sahip hastalarda, alerji ekarte edilmişse, histamin intoleransı da akılda tutulmalıdır.
• Histamin intoleransında, histamin konsantrasyonunda yükseklik ve/veya DAO aktivitesinde azalma görülür.
• Histaminsiz diyet, gerekli görülürse antihistaminikler ve DAO desteğiyle yerine koyma tedavisiyle semptomlarda düzelme sağlanmaktadır.