ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ

Amiloid A

Serum Amiloid A proteini HDL metabolizmasında düzenleyici rolü olan bir apolipoproteindir ve enfeksiyöz olsun olmasın inflamasyona yanıt olarak kan konsantrasyonu hızla yükselir. Primer olarak karaciğerde sentezlenir. İyi bir akut faz belirtecidir. Çünkü, enfeksiyon, doku hasarı ya da travma sonrası görülen yükselme 24 saat içerisinde ilk konsantrasyonun bin katına kadar olabilmektedir. SAA’nın özellikle önemli bir yanı […]