ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
Helikobakter Pilori

Helikobakter Pilori

Dünyanın en yaygın enfeksiyon hastalıklarından biri: Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
Mideye yerleşerek enfeksiyona sebep olan ve bu enfeksiyon sonucu midede gastrit ve ülser gibi durumlara yol açan bir bakteridir.

Belirtileri Nelerdir?

Helikobakter pilori enfeksiyonu hiçbir belirti vermeden de sürebilir. Bazı hastalarda hafif ekşime, yanma, gaz, şişkinlik şikayetlerine sebebiyet verirken bazılarında şiddetli mide ağrılarına, yemek borusuna kadar erişen yanmalara hatta kusma ve kilo kaybına dahi neden olabilmektedir. Ağrının şiddeti meydana getirdiği lezyonun gastrit mi yoksa ülser mi olduğuyla da bağlantılıdır.

Nasıl Bulaşır?

Helikobakter pilori enfeksiyonunun özelliği, koruyucu ve güçlü bir hücre zarına sahip olmasıdır. İnsandan insana geçişi mümkündür. Tükürük, kusmuk ve dışkı ile direk temas sonucu bulaşır. Yeterli hijyen koşullarının sağlanamadığı sağlıksız yaşam biçimi enfeksiyonunun geçişi için risk faktörleridir.

Tanı

Helikobakter pilori enfeksiyonunun tanısında kullanılan yöntemler invaziv (endoskopik) ve non-invaziv (endoskopik olmayan) yöntemler olmak üzere iki gruba ayrılır. Helikobakter pilori enfeksiyonu tanısı koymanın invaziv yöntemi, endoskopik incelemelerdir. Ayrıca bakteri antikorlarının varlığını kanıtlamak için kan testlerinden veya dışkıda bakteri antijeni tarama testlerinden de yararlanılıyor.

Neden Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Araştırmalara göre onikiparmak bağırsağı ülserlerinin yüzde 90’ında, mide ülserlerinin yüzde 70’inde helikobakter pilori belirleniyor. Helikobakter pilori sadece ülser veya gastrite sebep olmuyor yanı sıra kanserojen bir bakteri olarak kabul ediliyor. Bakterinin mide lenfomasıyla da ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Bülten İndirin : >> Helikobakter Pilori Enfeksiyonu