PCR Testi Nedir?

PCR Testi Nedir?

PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) DNA içindeki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. PCR yöntemi kısaca DNA replikasyonunun belirli sayıda sürekli taklit edilmesi ya da tekrar edilmesidir. PCR testi bir moleküler tanıma tekniğidir. PCR testi moleküler tanıma teknikleri arasında ilerlemiş ve duyarlılığı fazla olan bir tekniktir. Çok az sayıdaki mikrobu dahi ayırt edebildiği için ilerlemiş bir teknik olarak kabul edilebilir.

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniği DNA’nın iki zincirinin yüksek ısıya maruz bırakılarak ayrılmasına yani tek sarmal haline gelmesine, sonrasında sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA’ya bağlanarak zincirin uzamasına ve bu döngünün belirli bir sayıda tekrarlanmasına dayanır. Bu sayede bu teknik az sayıdaki mikropları bile çoğaltarak tanınabilir hale getirir.

PCR testinin Sars Cov2 de kullanımı:

PCR testinin corona virüs teşhisinde kullandığı esas virüste RNA’ya bağlı olarak bulunabilen RNA polimeraz enzim genini yani genetik materyalini tespit etmesidir. Bu test mutlaka bilgili bir mikrobiyolog, laborant tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok yanlış sonuçlara yol açabilmektedir.

Testin doğru sonuç verebilmesi için örneğin alındığı zaman ve örneğin doğru alınıp alınmadığı da çok önemlidir. PCR testinin performansı RNA tespitinden teşhis yaptığı için alınan örnekte bulunan RNA bolluğuna göre değişmektedir. Bu yüzden alınan örneğin kalitesi de bu testin verimliliği için çok önemlidir. Ayrıca alınan örneğin uygun olmayan şekilde transferinin yapılması da sonuçlarda yanlışlık doğurabilmektedir.

Örnekler doğru zamanlarda ve doğru şekillerde alındıktan sonra, alınan örnekler virüs RNA’sının çözeltiye geçişini sağlayabilecek bir sıvı viral taşıma besiyerine konulur. Ardından, örnekten çözeltiye geçen RNA’lar bu çözeltiden ayrıştırılır ve sonrasında bu RNA teşhisin kolaylaşması için çoğaltılır.

Numune nereden alınmaktadır?

Corona virüs teşhisi için uygulanan PCR testinde hastadan nazofaringeal sürüntü (burun veya boğazdan sürüntü alınması) veya alt solunum yoluna ait balgam örneği gibi solunum yoluna ait bir organdan örnek alınması gerekmektedir. Bu örnek alınmasında farklı yöntemler kullanılabilmektedir.

Bu testi nerede yaptırabilirim?

Konuyla ilgili olarak mevcut mikrobiyoloji laboratuvarlarından alt yapısı uygun olanlar Bakanlık tarafından akredite edilmiştir. Hem PCR hem antikor hem de Covid 19 tanısına yönelik tüm testlerin sadece aşağıdaki listede yer alan kurumlar tarafından yapılmasına izin verilmektedir.

Yetkisi olmadan bu testleri yapan tüm kurumlar için cezai sorumluluk mevcuttur.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi

Sonuç ne kadar zamanda çıkar?

PCR testinde sonuç çıkma süresi testin başlangıcından itibaren 2 saattir. Biolab Laboratuvarlar Grubunda ön hazırlık gerektirmeyen ve konfirme edilmiş PCR tanı kitleri kullanılmaktadır.

Bu testin yapılabilmesi için özel oda, biyogüvenlik kabini, numune alma kabini, derin dondurucu ve otoklav gibi ciddi alt yapı gerektirmektedir.

Biz ne yapıyoruz?

Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak yurt dışından gelen/giden ve sporcular ile mevzuattaki zorunlu haller olarak tanımlanan kişilere PCR testi uygulanmaktadır. Bu sonuçlar entegrasyonla HSYS sistemine gitmekte ve sonuçlar Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir.

Biolab Laboratuvarlar Grubunda sonuçlar günlük olarak verilmektedir.

Yurt dışı çıkışları için PCR testi yaptıracak olan kişiler pasaportu ile laboratuvarımıza başvurmalıdır.

Hizmetlerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir