ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
Pfizer-BioNtech mRNA…

Pfizer-BioNtech mRNA…

Pfizer-BioNtech mRNA Aşısı Gerçek Yaşam Verisi: NEjM Makalesi

İsrail’den yapılan bu araştırmada, Pfizer-BioNtech aşısının gerçek yaşam koşullarındaki etkinliği eşleştirilmiş analizlerle (matched) incelenmiş. Çalışmaya 596.618 kişi dahil edilmiş.

Sonuçlar faz3 randomize kontrollü çalışmada elde edilenlere benzer bulunmuş.

İkinci doz aşıdan 7 gün sonra başlanan takip süresince aşı etkinliği; SARS-CoV-2 PCR pozitifliği ile gösterilen infeksiyon varlığını önlemede %92, semtopmatik COVID-19 gelişimini önlemede %94, hastaneye yatışı önlemede %87, ve ciddi COVID-19 gelişimini önlemede ise %92 olarak tespit edilmiş.

Makalenin tam metni için tıklayınız.