ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ
Santral venöz tromboz gelişimi..

Santral venöz tromboz gelişimi..

Santral venöz tromboz gelişimi Oxford-Astrazeneca aşısına özgü bir yan etki değil!

Amerikan VAERS veri tabanı kayıtlarına göre 2 Mart-21 Nisan tarihleri arasında Janssen/Johnson & Johnson aşısı ile aşılanan 7 milyon kişiden 12’sinde aşı sonrası santral venöz tromboz geliştiği belirtilmiş. Bu çalışmada 12 vakaya ait klinik bulgular, görüntüleme testleri, laboratuvar sonuçları ve klinik sonlanımlar ile ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde raporlanmış.

Makalenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.