Sars Cov2 S Antikor Testi

Sars Cov2 S Antikor Testi


Laboratuvarımızda çalışılmaya başlanan Sars Cov2 aşısına karşı bağışıklık yanıtının ölçülmesi için geliştirilen “Sars Cov2 S antikor testi” hakkında bilgi:

İnsan serum ve plazmasında Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü 2 (SARS CoV 2) spike (S) proteini reseptör bağlama alanına (RBD) karşı antikorların (IgG dahil) in vitro kantitatif tayini için immünolojik test. Test, SARS CoV 2 S proteinine karşı adaptif hümoral bağışıklık reaksiyonunun değerlendirilmesine yardımcı olarak kullanım amaçlıdır
ECLIA yöntemi ile çalışılmakta olup KANTİTATİF bir testtir.
Koronavirüs genomları 4 ana yapısal proteini kodlar: spike (S), zarf (E), membran (M) ve nükleokapsid (N). S proteini, trimerler halinde birleşerek koronavirüslerin yüzeyindeki ayırt edici sivri uçları oluşturan çok büyük bir transmembran proteindir. Her S monomeri, bir N terminal S1 alt biriminden ve membrana yakın bir S2 alt biriminden oluşur. Virüs, S proteininin, akciğerin alveolar tip II hücreleri ve oral mukozanın epitel hücreleri dahil olmak üzere çok sayıda hücre tipinin yüzeyinde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2)’ye bağlanmasıyla konak hücreye giriş kazanır.Mekanistik olarak, ACE2, S1 alt birimi üzerindeki reseptör bağlanma alanı (RBD) tarafından yakalanır.SARS CoV 2 ile enfekte olduktan sonra, konak, tipik olarak viral antijenlere karşı spesifik antikorların üretimi de dahil olmak üzere, virüse karşı bir bağışıklık yanıtı biriktirir. SARS CoV 2’ye karşı IgM ve IgG antikorlarının kanda neredeyse eşzamanlı olarak arttığı görülmektedir.COVID 19 hastalarında antikorların düzeyleri ve kronolojik olarak ortaya çıkışlarında bireyler arası önemli fark vardır, ancak medyan serokonversiyon yaklaşık 2 haftada gözlenmiştir.SARS CoV 2’ye karşı güçlü nötralizan kapasiteye sahip, özellikle de RBD’ye karşı yönlenmişse güçlü olan antikorlar tanımlanmıştır.COVID 19 için çok sayıda aşı geliştirilmektedir, bunların çoğu RBD’ye bağışıklık yanıtı ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.,
Serolojik testler, genel popülasyondaki viral epidemiyolojinin anlaşılmasında ve görünüşte immünolojik olarak naif olan ve dolayısıyla muhtemelen virüse duyarlı olan bireylerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.
Elecsys Anti SARS CoV 2 S testi, SARS CoV 2’ye karşı yüksek afiniteli antikorların kantitatif tayinini destekleyen bir çift antijenli sandviç test formatında S antijeninin RBD’sini temsil eden bir rekombinant protein kullanır. Antikor yanıtının ölçümü spesifik antikor titresinin belirlenmesine yardımcı olabilir ve bireysel hastalarda antikor yanıtının dinamiklerinin boylamsal olarak izlenmesine yardımcı olabilir

Sonuçların yorumlanması
< 0.80 U/mL Anti SARS CoV 2 S için negatif
≥ 0.80 U/mL Anti SARS CoV 2 S için pozitif

Dahili çalışmada ortaya çıkan genel özgüllük % 99.98’dir. % 95 alt güven sınırı % 99.91’dir.

Hizmetlerimiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir