ONLINE SONUÇ
ONLINE SONUÇ

Diamin Oksidaz

Histamin İntorelansı Histamin İntorelansı, histaminin vücuttaki normal fonksiyonlarını gerçekleştirdiği seviyenin üzerine çıkmasıyla meydana gelir. Fazla histamin, alerjiye benzeyen semptomlara neden olur. Histamine intoleransı olan hastalarla gıda uyarlılığı veya alerjisi olan hastalar benzer semptomlar gösterir. Histamin intoleransının başlıca semptomları: • Başağrıları/Migren • Uykuya dalma güçlüğü • Hipertansiyon • Başdönmesi • Kalp atımında düzensizlik veya çarpıntı • […]