PCR Testi Nedir?

PCR Testi Nedir?

PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) DNA içindeki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. PCR yöntemi kısaca DNA replikasyonunun belirli sayıda sürekli taklit edilmesi ya da tekrar edilmesidir. PCR testi bir moleküler tanıma tekniğidir. PCR testi moleküler tanıma teknikleri arasında ilerlemiş ve duyarlılığı fazla olan bir tekniktir. Çok az sayıdaki mikrobu dahi ayırt edebildiği için ilerlemiş bir teknik olarak kabul edilebilir.

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniği DNA’nın iki zincirinin yüksek ısıya maruz bırakılarak ayrılmasına yani tek sarmal haline gelmesine, sonrasında sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA’ya bağlanarak zincirin uzamasına ve bu döngünün belirli bir sayıda tekrarlanmasına dayanır. Bu sayede bu teknik az sayıdaki mikropları bile çoğaltarak tanınabilir hale getirir.

PCR testinin Sars Cov2 de kullanımı:

PCR testinin corona virüs teşhisinde kullandığı esas virüste RNA’ya bağlı olarak bulunabilen RNA polimeraz enzim genini yani genetik materyalini tespit etmesidir. Bu test mutlaka bilgili bir mikrobiyolog, laborant tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok yanlış sonuçlara yol açabilmektedir.

Testin doğru sonuç verebilmesi için örneğin alındığı zaman ve örneğin doğru alınıp alınmadığı da çok önemlidir. PCR testinin performansı RNA tespitinden teşhis yaptığı için alınan örnekte bulunan RNA bolluğuna göre değişmektedir. Bu yüzden alınan örneğin kalitesi de bu testin verimliliği için çok önemlidir. Ayrıca alınan örneğin uygun olmayan şekilde transferinin yapılması da sonuçlarda yanlışlık doğurabilmektedir.

Örnekler doğru zamanlarda ve doğru şekillerde alındıktan sonra, alınan örnekler virüs RNA’sının çözeltiye geçişini sağlayabilecek bir sıvı viral taşıma besiyerine konulur. Ardından, örnekten çözeltiye geçen RNA’lar bu çözeltiden ayrıştırılır ve sonrasında bu RNA teşhisin kolaylaşması için çoğaltılır.

Numune nereden alınmaktadır?

Corona virüs teşhisi için uygulanan PCR testinde hastadan nazofaringeal sürüntü (burun veya boğazdan sürüntü alınması) veya alt solunum yoluna ait balgam örneği gibi solunum yoluna ait bir organdan örnek alınması gerekmektedir. Bu örnek alınmasında farklı yöntemler kullanılabilmektedir.

Bu testi nerede yaptırabilirim?

Konuyla ilgili olarak mevcut mikrobiyoloji laboratuvarlarından alt yapısı uygun olanlar Bakanlık tarafından akredite edilmiştir. Hem PCR hem antikor hem de Covid 19 tanısına yönelik tüm testlerin sadece aşağıdaki listede yer alan kurumlar tarafından yapılmasına izin verilmektedir.

Yetkisi olmadan bu testleri yapan tüm kurumlar için cezai sorumluluk mevcuttur.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi

Sonuç ne kadar zamanda çıkar?

PCR testinde sonuç çıkma süresi testin başlangıcından itibaren 2 saattir. Biolab Laboratuvarlar Grubunda ön hazırlık gerektirmeyen ve konfirme edilmiş PCR tanı kitleri kullanılmaktadır.

Bu testin yapılabilmesi için özel oda, biyogüvenlik kabini, numune alma kabini, derin dondurucu ve otoklav gibi ciddi alt yapı gerektirmektedir.

Biz ne yapıyoruz?

Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak yurt dışından gelen/giden ve sporcular ile mevzuattaki zorunlu haller olarak tanımlanan kişilere PCR testi uygulanmaktadır. Bu sonuçlar entegrasyonla HSYS sistemine gitmekte ve sonuçlar Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir.

Biolab Laboratuvarlar Grubunda sonuçlar günlük olarak verilmektedir.

Yurt dışı çıkışları için PCR testi yaptıracak olan kişiler pasaportu ile laboratuvarımıza başvurmalıdır.

Hizmetlerimiz

Sars Cov2 S Antikor Testi

Sars Cov2 S Antikor Testi


Laboratuvarımızda çalışılmaya başlanan Sars Cov2 aşısına karşı bağışıklık yanıtının ölçülmesi için geliştirilen “Sars Cov2 S antikor testi” hakkında bilgi:

İnsan serum ve plazmasında Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü 2 (SARS CoV 2) spike (S) proteini reseptör bağlama alanına (RBD) karşı antikorların (IgG dahil) in vitro kantitatif tayini için immünolojik test. Test, SARS CoV 2 S proteinine karşı adaptif hümoral bağışıklık reaksiyonunun değerlendirilmesine yardımcı olarak kullanım amaçlıdır
ECLIA yöntemi ile çalışılmakta olup KANTİTATİF bir testtir.
Koronavirüs genomları 4 ana yapısal proteini kodlar: spike (S), zarf (E), membran (M) ve nükleokapsid (N). S proteini, trimerler halinde birleşerek koronavirüslerin yüzeyindeki ayırt edici sivri uçları oluşturan çok büyük bir transmembran proteindir. Her S monomeri, bir N terminal S1 alt biriminden ve membrana yakın bir S2 alt biriminden oluşur. Virüs, S proteininin, akciğerin alveolar tip II hücreleri ve oral mukozanın epitel hücreleri dahil olmak üzere çok sayıda hücre tipinin yüzeyinde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2)’ye bağlanmasıyla konak hücreye giriş kazanır.Mekanistik olarak, ACE2, S1 alt birimi üzerindeki reseptör bağlanma alanı (RBD) tarafından yakalanır.SARS CoV 2 ile enfekte olduktan sonra, konak, tipik olarak viral antijenlere karşı spesifik antikorların üretimi de dahil olmak üzere, virüse karşı bir bağışıklık yanıtı biriktirir. SARS CoV 2’ye karşı IgM ve IgG antikorlarının kanda neredeyse eşzamanlı olarak arttığı görülmektedir.COVID 19 hastalarında antikorların düzeyleri ve kronolojik olarak ortaya çıkışlarında bireyler arası önemli fark vardır, ancak medyan serokonversiyon yaklaşık 2 haftada gözlenmiştir.SARS CoV 2’ye karşı güçlü nötralizan kapasiteye sahip, özellikle de RBD’ye karşı yönlenmişse güçlü olan antikorlar tanımlanmıştır.COVID 19 için çok sayıda aşı geliştirilmektedir, bunların çoğu RBD’ye bağışıklık yanıtı ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.,
Serolojik testler, genel popülasyondaki viral epidemiyolojinin anlaşılmasında ve görünüşte immünolojik olarak naif olan ve dolayısıyla muhtemelen virüse duyarlı olan bireylerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.
Elecsys Anti SARS CoV 2 S testi, SARS CoV 2’ye karşı yüksek afiniteli antikorların kantitatif tayinini destekleyen bir çift antijenli sandviç test formatında S antijeninin RBD’sini temsil eden bir rekombinant protein kullanır. Antikor yanıtının ölçümü spesifik antikor titresinin belirlenmesine yardımcı olabilir ve bireysel hastalarda antikor yanıtının dinamiklerinin boylamsal olarak izlenmesine yardımcı olabilir

Sonuçların yorumlanması
< 0.80 U/mL Anti SARS CoV 2 S için negatif
≥ 0.80 U/mL Anti SARS CoV 2 S için pozitif

Dahili çalışmada ortaya çıkan genel özgüllük % 99.98’dir. % 95 alt güven sınırı % 99.91’dir.

Hizmetlerimiz

COVID-19 TEST

COVID-19 TEST

LABORATUVARLARIMIZDA SARS COV-2 IGG VE IGM ANTİKORU TESTİ (COVİD ANTİKORU TESTLERİ) UYGULANMAKTADIR.

“Covid 19 için PCR” (sürüntü) işlemi sadece Alsancak Şubemizde yapılmaktadır. Bayraklı ve Mavişehir Şubelerimizde Covid 19 PCR için numune kabul edilmemektedir.
Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı tarafından “Yetkilendirilmiş Covid-19 Tanı Laboratuvarı”dır.

Bu kapsamda;
-Yurt dışına seyahat edecekler (gelen ve giden)
-Profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında
-Yine mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Sars Cov2-PCR testi laboratuvarımızca yapılmaktadır.

Konuyla ilgili numune alma işlemleri Alsancak merkez adresimizde veya bir gün önceden randevu almak kaydıyla talep edilen adreste VIP hizmet olarak alınabilmektedir.

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz: 0232 464 91 91

Sars Cov2 yeni coronavirüs nasıl ortaya çıktı?

Sars Cov2 ilk defa 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme gelmiştir. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak’ta, hastalığa neden olan virusun SARS (2002) ve MERS (2012) gibi Koronavirus ailesinden olduğu anlaşılmış ve virusa Yeni Koronavirus 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. 2019-nCoV genomunun SARS Koronavirusuyla %70 benzerlik gösterdiği bildirilmiştir. Yeni Koronavirus resmi olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılmış, yol açtığı hastalığın adı COVID-19 olarak belirlenmiştir.

Koronaviruslar insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa) tespit edilebilen geniş bir virus ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan Koronaviruslar zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insan olguları görülmeye başlar. Ancak bu virusların insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan insana bulaşma yeteneği kazanmalarından sonra söz konusu olur. SARS-CoV-2, Wuhan şehrinde canlı hayvan marketini ziyaret edenlerde ortaya çıkmış, insandan insana bulaşma yeteneği de kazanmış olan bir virustur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalık, 2-14 gün (sıklıkla 5-7 gün) süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş (39 derece), öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısının da olduğu görülmüştür. Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir göstermektedir. Ağır hastalanan ve ölen kişilerin büyük kısmı ileri yaştaki (>65y), altta yatan hastalıkları (akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklık baskılayan hastalıklar) olan kişilerden oluşmaktadır. Genç sağlıklı erişkinlerde hastalık nispeten hafif seyretmektedir.

Hastalık nasıl bulaşır?

Yeni Koronavirusun, diğer Koronaviruslar gibi solunum salgıları ile bulaştığı düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virus içeren solunum salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için yakın temas (1 metreden yakın) gereklidir. Bugüne kadar 16 sağlık çalışanının hastalarla temas sonucunda hastalandığı, hayvan marketini hiç ziyaret etmeyen kişilerde de hastalık geliştiği gösterilmiştir. Bu bulgular 2019-nCoV’nin insandan insana bulaşabildiğinin göstergesidir. Ancak halen bulaştırıcılığın ne ölçüde olduğu bilinmemektedir. Salgının nasıl seyredeceğini belirleyen en önemli faktör virusun insandan insana ne kadar kolay bulaşabildiği ve gerekli önlemlerin ne kadar başarıyla alınacağıdır.

Bugünkü bilgiler ışığında 2019-nCoV’nin gıdalarla (et, süt, yumurta vb) bulaşmadığı söylenebilir.

Hastalıktan nasıl korunulabilir?

Hastalıktan korunmak için bir aşı söz konusu değildir. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem virusla (hasta kişilerle) temas etmekten kaçınmaktır. Bugün için ülkemizde hastalığın yayılması söz konusu olmadığından toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak solunum yolu enfeksiyonu yapan çok sayıda virusun (grip, nezle virusları vb.) insanlar arasında dolaşmakta olduğu kış aylarında sadece 2019-nCoV’tan değil, diğer tüm solunum viruslarından korunmak için el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir.

Kimler Daha Fazla Risk Altında?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir.
Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

60 yaş üstü olanlar
Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
o Kalp hastalığı

o Hipertansiyon

o Diyabet

o Kronik Solunum yolu hastalığı

o Kanser gibi

Sağlık Çalışanları
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
TANI TESTLERİ

ANTİKOR TESTLERİ:

Serolojik testtir.

Kişide oluşan bağışıklık yanıtı olan antikorları tespit eder.

Bağışıklık olmuş mu olmamış mı, sorusuna yanıt verir.

Tarama testidir. Bağışıklığın kalıcı olup olmayacağını belirlemez.

IgM testi virüs temasından 7 gün sonrasından itibaren yapılır.

Kan örneği ile çalışılır.

PCR TESTLERİ:

Virüs RNA’sını tespit eder.

Virüs var mı, yok mu, sorusuna yanıt verir.

Virüs ile temasın olduğu ilk günden itibaren, virüsün vücütta bulunduğu sürece test yapılabilir.

Test örneği boğaz ve/veya burun sürüntüsü olararak alınır.

Testin güvenilirliği teorik olarak %100 olsa da, örnek alımı ve testin uygulaması sırasında oluşabilen teknik nedenlerden dolayı hatalı sonuçlar verilebilmektedir.

Özel cihaz sistemleri ve uzman kişiler tarafından çalışılır.

2-8 saatte sonuç verir.

Halen sadece kamu kurumları yetkilidir.Özel laboratuvarlara ve hastane laboratuvarlarına yetki verilmemiştir.

ANTİKOR TESTLERİ:

Faydası:

Hastalığın atlatılmış olduğunu gösterir.
Sosyal ve iş hayatında rahatlama sağlayabilir.
Riski:

Bağışıklığın ne kadar süre kalıcı olduğu henüz bilinmiyor. Rahatlama, önlemleri bırakma riski arttırabilir.
En başarılı testte dahi yanlış pozitiflik riski var.
Dünya Sağlık Örgütü bağışıklık pasaportu benzeri uygulamaları hala riskli görüyor.
Eğer sonucunuz NEGATİF ise Dikkat! Henüz Koronavirüse karşı herhangi bir bağışıklık gelişmemiş. Önlemlere devam edilmeli. Maske- Mesafe- Temizlik

HANGİ ANTİKORLAR OLUŞUR:

Virüse karşı ilk yanıt antikoru IgM’dir.

Erken faz antikor yanıtı olarak değerlendirilir.

Korona virüs enfeksiyonunda semptomlarım yani şikayetlerin başlangıcından ortalama 5-7 gün sonra oluşur.

IgG Analizi Koronavirüse karşı bağışıklık yanıtı oluştuğunu gösterir.

Genellikle enfeksiyondan 10 gün sonra kanda IgG tespit edilir.

Bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı öngörülemez.

Ama bağışıklık yanıtının oluşması önemlidir.

CAN ALICI ÖN PLAN

Covit antikor testleri;

-IgG (geçirilmiş enfeksiyon)

-IgM (yeni geçirilmekte olan erken dönem enfeksiyon)

-IgA (yeni geçirilmekte olan oldukça erken dönemdeki enfeksiyon)

-Total antikor (M+G) olarak ayrılmaktadır.

Hizmetlerimiz

VİTA-MİNİ Paneli

VİTA-MİNİ Paneli

Çocuğum beslenirken gerekli temel vitamin ve elementleri yeteri kadar alabiliyor mu?

VİTA – MİNİ panelimiz ile sağlıklı büyüme ve gelişmeleri bakımından çocukların beslenme durumlarını değerlendiriyoruz.

  1. Sıklıkla hasta olan
  2. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan
  3. Yorgunluk hisseden
  4. Tek tip ve yetersiz beslenen çocuklar için

Kalsiyum, Ferritin, İyot, Potasyum, Magnezyum, Selenyum, Çinko, Koenzim Q10, Tam kan sayımı parametrelerinden oluşan Vita-Mini panelimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetlerimiz

COVİD-19 Prognoz Paneli

COVİD-19 Prognoz Paneli

EVDE KAL SAĞLIKLI YAŞA!

COVİD-19 PROGNOZ Panelimiz ve EVDEN KAN ALMA Hizmetimizle Yanınızdayız!

Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak #EVDEKAL sürecine destek vermekteyiz ve siz değerli hastalarımızın şubelerimize gelmenize gerek kalmadan laboratuvar hizmetini evden alabilmeniz için EVDEN KAN ALMA hizmetimizle yanınızdayız.

EVDEKAL sürecine destek verdiğimiz bugünlerde Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak şubelerimize gelmenize gerek kalmadan evinizin konforunda laboratuvar hizmetimizden yararlanmanız için tüm hijyen koşullarına uygun şekilde kan alma hizmeti sağlamaktayız. Mobil Kan Alma hizmet ağımızı sizler için genişlettik. Randevu almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

COVİD-19 PROGNOZ PANELİ: Prognoz, bir hastalığın seyri hakkında tahmini ve iyileşme şansı olup olmadığı anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir. Evde kalınan bu süreç içerisinde herkese uygun olarak hazırlanan EVDEN KAN ALMA hizmeti ile birlikte sunduğumuz bir test panelidir. Paketimiz hakkında detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Damar Görüntüleme Cihazı

Damar Görüntüleme Cihazı

Özellikle sorunlu ve ince damarlarda kan alım işi hastaların en büyük endişelerindendir. Bu tür kişiler değişik zamanlarda verdikleri örneklerde sorun yaşadıkları için daha da hassaslaşırlar.

Damar görüntüleme cihazı kızıl ötesi ışınlar ile cilt altında gözün göremediği damarları tespit ederek teknik elemanın ilgili damara girişim yapmasını asiste etmektedir.

Bu teknoloji özel laboratuvarlarda nadiren kullanılmaktadır. Mavişehir Şubemizde ilgili cihaz aktif olarak kullanılmaktadır.

Hizmetlerimiz

Dış Laboratuvar

Dış Laboratuvar

24 Yıllık tecrübemiz ile yanınızdayız. Çok sayıda dış sağlık kurumuna hizmet veren laboratuvarımız bu konuda kalitesi ve güvenirliği ile marka olmuştur.

Bizimle çalışmak isterseniz biolab@biolabltd.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Laboratuvarımıza yollayacağınız numuneler için kendi hazırladığımız numune nakil çantaları ve sistemi kullanılmaktadır. Konuyla ilgili Dışlab birimimiz hizmetinizde olacaktır.Gerekli çanta,buz aküsü,numune kapları tarafımızca karşılanmaktadır. Numune nakli İzmir içerisinde anlaşmalı Kurye Şirketimiz tarafından yapılmakta,İzmir dışı için ise anlaşmalı kargo şirketleri tarafından hizmet verilmektedir.

Göndereceğiniz numuneler için web kayıt açmanız ve yine sonuçlarını web sitemiz üzerinden takip etmeniz mümkündür.

Hizmetlerimiz

Mobil Kan Alma

Mobil Kan Alma

Siz Gelmeyin Biz Geliyoruz: Zaman bulamayanlar, Engelliler, Yaşlılarınız, Bebek ve Çocuklarınız veya sizin isteğinizle…

Bize bir gün öncesinden telefonla arayarak ya da web sayfamızdan ilgili formu doldurarak ulaşırsanız ertesi gün sizdeyiz
Kan alma öncesi danışmak istediğiniz hususlarda laboratuvarımızı arayarak bilgi alabilirsiniz

1.Randevu alın

0232 4649191 nolu telefondan veya Online Kan Alma Formundan

2.Bilgilendirme

Randevu saat ve tarihi konusunda bilgilendirileceksiniz

3.Kayıt

Barkodları hazır tüplerle gelecek olan ekibimiz kaydınızı yaparak işlemi başlatacaktır

4.Kan/Numune Alma

Alanında deneyimli ve yetkin personelimiz özel kan alma ekipmanı ile sizi üzmeden kanınızı ve diğer numunelerinizi alacaktır

5.Ödeme ve Sigorta İşlemleri

Ödemenizi nakit yada Kredi kartı ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz Yine Özel sağlık Sigorta işlemlerinizde provizyon alınarak kolayca gerçekleştirilecektir

6.Sonuçlar

Sonuçlarınız en kısa sürede size ve sizinle ilgilenen Sağlık Profesyoneline iletilecektir Ayrıca sonuç görüntüleme için şifreniz size teslim edilecektir.

Randevu alarak kan alma işlemini yapın, sonuçları hızlı ve güvenli bir şekilde faks, email veya web sitesi üzerinden öğrenin.

Mobil Kan Alma Randevu : >>

Hizmetlerimiz

Evde Kal Sağlıklı Yaşa

Evde Kal Sağlıklı Yaşa

EVDE KAL SAĞLIKLI YAŞA!

COVİD-19 PROGNOZ Panelimiz – Evde SAĞLIKLI YAŞAM Paketimiz ve EVDEN KAN ALMA Hizmetimizle Yanınızdayız!

Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak #EVDEKAL sürecine destek vermekteyiz ve siz değerli hastalarımızın şubelerimize gelmenize gerek kalmadan laboratuvar hizmetini evden alabilmeniz için EVDEN KAN ALMA hizmetimizle yanınızdayız.

EVDEKAL sürecine destek verdiğimiz bugünlerde Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak şubelerimize gelmenize gerek kalmadan evinizin konforunda laboratuvar hizmetimizden yararlanmanız için tüm hijyen koşullarına uygun şekilde kan alma hizmeti sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz

NIPT Test

NIPT Test

Hamilelikte Down Sendromu’nu %99.9 Duyarlılıkla Tarayan Anne ve Bebek için Risksiz, Güvenli Prenatal Test

Hamilelik döneminizde ihtiyaç duyduğunuz güveni verecek olan en hassas ve en geniş kapsamlı Panorama prenatal testi sizlere sunmaktan gururluyuz.

Duyarlı

Hamilelik döneminde, bebeğin bazı DNA’ları anne kanına geçer. DNA bebeğin genetik bilgilerini kromozomlarda taşır. Panorama test bebeğin sağlığında etkili olabilecek bazı kromozom bilgilerini anne kanını kullanarak tarar. Panorama tarama testi bebeğin belli kromozomlarının durumunu tarayan ve girişimsel olmayan (non-invaziv prenatal test) genetik bir doğum öncesi testidir.

Neleri Tarar?

İnsanda 23 çift kromozom, toplam 46 kromozom vardır-her çift iki kopyadır. Panorama test, çift olması gereken kromozom kopyası yerine tek kromozomları ve fazlalık kromozomları tespit eder. Bakılan anormallikler Down Sendromu , Patau Sendromu, Edwards Sendromu, Monozomi X (Turner Sendromu) ve Triploidi’dir.

Güvenli

Günümüzde uygulanan genetik testler; amniosentez ve koryon vilüs örneklemesi (CVS) girişimsel testler olup düşük riski taşırlar. Panorama prenatal test için sadece kan almak yeterlidir. Panorama test anne ve bebek için güvenlidir.

Panorama Test

Size en hassas ve en geniş kapsamlı genetik bilgileri verebilen güvenilir testtir. Tek test, Daha fazla kapsam Ayrıntılı bilgi için test ile ilgili web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hizmetlerimiz